Vytvorili sme video z vedeckého prostrediaOslovil nás producent zo spoločnosti Wooshi, aby sme vytvorili 2 informačné produktové videá pre spoločnosť Thermo Fisher Scientific.

Tundra Cryo-TEM je kryoprenosový elektrónový mikroskop, ktorý urýchľuje štrukturálnu analýzu priamo na mieste.

Wooshi je agentúra na výrobu videí a manažment výkonnosti, ktorá vytvára a optimalizuje video obsah pre podnikové organizácie.

Thermo Fisher Scientific je americký dodávateľ vedeckých prístrojov, reagencií a spotrebného materiálu a softvérových služieb. Natáčanie prebiehalo počas 2 dní vo výrobnom závode spoločnosti Thermo Fisher v Brne v Českej republike. Všetky zábery boli nahrané a odoslané tímu Wooshi vo Veľkej Británii, kde videá upravili a dokončili.

Collective Production sa špecializuje na výrobné, priemyselné, firemné, prípadové a referenčné videá.